29-03-2018

Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie Prawa Wodnego

oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku

Rada Miejska w Giżycku wystosowała oświadczenie w sprawie zapisów ustawy Prawo Wodne oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Zostało ono przyjęte przez radnych na sesji 28.03.2018 r. Jednogłośnie.

>> Oświadczenie Rady Miejskiej w Giżycku <<

Zostało ono skierowane do:
– Posłów i Senatorów RP,
– Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmu RP,
– Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego,
– Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Pana Marka Gróbarczyka,
– Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Pana Artura Chojeckiego,
– Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
– Samorządów powiatowych i gminnych województwa warmińsko-mazurskiego.

Dziękujemy bardzo radnym za włączenie się w sprawę, w szczególności dr Robertowi Kępie za jej pilotaż oraz burmistrzom Giżycka, panom Wojciechowi Iwaszkiewiczowi i Romanowi Łożyńskiemu za stałą wydatną pomoc. Mamy nadzieję, że będzie to kula śnieżna, która poruszy lawinę i inne samorządy pójdą w ślady giżyckiego.

Miesięcznik Żagle oraz Gazeta Wyborcza także interesują się tematem i nas wspierają:
https://zagle.se.pl/zeglarstwo/prawo-wodne-juz-dziala-stawka-8-90-zl-za-m2-akwenu.html
http://wyborcza.pl/mialo-nie-byc-podwyzek-oplat-za-wode-a-dzierzawca-kapieliska.html