12-06-2017

Prawo Wodne – najnowsze informacje (13.VI.2017.)

Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy - Prawo wodne

– 7.VI.2017. – Stenogram z powołania Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy – Prawo wodne, skład:
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/wgskrnr/FPB-210
http://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/prawo/856-sejm-pracuje-nad-prawem-wodnym

9.VI.2017. – pierwsze posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej, transmisja:

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529), sala im. Bronisława Geremka (nr 14, bud. G), godz. 09:00 – 11:44.

– 13.VI.2017r., godz. 11:07 – 17:04 – Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529), kontynuacja.
Sala im. Wojciecha Trąmpczyńskiego (nr 106, bud. C). Po przewinięciu o kilka minut do przodu transmisji pojawia się głos:

Kolejne posiedzenia planowane są na 14.VI. następne między 26 a 30.VI.2017.