06-07-2017

Ustawa Prawo Wodne – posiedzenie komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki

Posiedzenie komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, które odbyło się 5 lipca 2017r. w Warszawie, w sejmie, w godzinach 15:45 – 17:19, na którym obecni byli członkowie naszej grupy sportów wodnych, portów i przystani
(sala im. Macieja Rataja nr 102, bud. C-D).

Informacja na temat funkcjonowania ustawy Prawo wodne i jej wpływ na rozwój sportu i turystyki w Polsce – przedstawiają: Minister Sportu i Turystyki, Minister Środowiska, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Fragment, w którym po raz kolejny otrzymujemy potwierdzenie umówionych stawek opłat – godzina 17:11:17 do godz. 17:16:08, odpowiedź wiceministra Mariusza Gajdy.