24-04-2018

Wody Polskie – spotkanie 26 kwietnia 2018 Ekomarina Giżycko

„Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie rozpoczyna na Mazurach cykl szkoleń dla przedsiębiorców, samorządowców i działaczy lokalnych z zakresu działania Wód Polskich i opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami. Pierwsze spotkanie odbędzie się we współpracy z burmistrzem Giżycka – Wojciechem Iwaszkiewiczem 26 kwietna 2018 r. (czwartek) o godz. 11.00 w Ekomarina Giżycko ( ul. Dąbrowskiego 14).”

[Opublikowano na stronie www.kzgw.gov.pl: 23 kwiecień 2018]

Chętni proszeni są o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 25 kwietnia (środa) do godz. 10.00 wysyłając e-mail na adres: bialystok@wody.gov.pl

Przypominamy, że na podstawie §2 ustęp 2 rozporządzenia w sprawie wysokości jednostkowych stawek opłaty rocznej za użytkowanie gruntów pokrytych wodami z dn. 28 grudnia 2017r. żaden port ani marina nie musi uiszczać opłat z tytułu gruntów zalanych wodami.
Dopóki nie zostanie zmieniona treść rozporządzenia jakiekolwiek żądania opłat za grunty zalane wodami są bezpodstawne, a naliczanie kwot do zapłaty jest bezprawne.

Kolejne spotkanie organizowane przez Wody Polskie ma się odbyć w Piszu 17 maja 2018r. o godzinie 11:00 w sali Urzędu Miejskiego.