25-11-2016

Projekt ustawy Prawo Wodne – stawiamy opór!

tango 780 kurs mazury rejs

Walczymy!

Podmioty zainteresowane oporem wobec zniszczenia żeglarstwa w Polsce, do którego doprowadzi niechybnie wprowadzenie w aktualnie procedowanym brzmieniu, ustawy Prawo wodne wraz z rozporządzeniami, konsolidują się. Od dłuższego czasu wysyłamy uwagi do projektu w/g procedury dostępnej na stronie legislacji, piszemy pisma do ministerstw ale, przede wszystkim, próbujemy poinformować jak najwięcej osób o tym, co szykują nam „na górze”.
Najważniejszą sprawą, jest próba wprowadzenia podatku od każdego m.kw. dna akwenu wykorzystywanego do działalności gospodarczej w kwocie 8,90 zł! Nie pomostu, a całości akwenu zajmowanego przez port! Dotyczy to zarówno wód śródlądowych, jak i morskich.
Wykonane zostały obliczenia, ile będzie kosztował postój jachtu za sezon w marinie, oraz kwota postoju na noc, jeśli te przepisy wejdą. Kwoty te, to odpowiednio 5000 zł i 200 zł. Kalkulacją wyjściową były średnie, „mazurskie” ceny zeszłoroczne wynoszące 2000 i 50 zł.
Opłaty portowe zostaną przerzucone na użytkowników wodnych – firmy czarterowe, prywatnych armatorów jachtów i innych oraz ceny czarterów, ceny szkoleń, rejsów itp.
Przy okazji, osoby posiadające studnię głębinową będą za nią płacić…ponad 180 tys zł!
Nie będzie też można slipować jachtów z przyczepy samochodowej.
Wspomniane przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2017!
Jeśli nie chcecie, aby takie ceny pojawiły się za dwa miesiące, informujcie o tym znajomych wodniaków, organizujcie się, piszcie pisma do parlamentarzystów i ministrów. Zostało mało czasu!

Na terenie Wielkich Jezior Mazurskich już działa silna grupa, ale potrzeba nas więcej!

W Giżycku odbyło się spotkanie dn. 21.11.2016r. z posłem Wojciechem Kossakowskim, na którym przekazaliśmy nasze postulaty dotyczące wprowadzenia zmian w nowym projekcie ustawy „Prawo wodne”.
Poniżej skan petycji podpisany przez obecnych na spotkaniu. Została ona przekazana do Ministerstwa Środowiska oraz do wiadomości Pani Premier, Marszałka Sejmu, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.
Informacje na ten temat wraz z pismem przekazaliśmy też do miesięcznika „Żagle” i jest już publikacja.

>> Petycja: Prawo Wodne pismo z załącznikiem – Ministerstwo Środowiska 21.11.2016.

Petycję można wydrukować, podpisać i wysłać w swoim imieniu.
Można ją złożyć do sejmu wysyłając drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej Kancelarii Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/contact.xsp?type=KS/KSRP/SkrytkaESP
lub pocztą na adres:
Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
z dopiskiem „Petycja”
lub dostarczyć osobiście: Kancelaria Sejmu Wydział Podawczy, ul. Wiejska 4/6/8, bud. N, Warszawa, w dzień powszedni w godzinach 8-16.
Każdy też może zgłaszać uwagi – komentarz do projektu ustawy oraz rozporządzeń na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284651/katalog/12349269#12349269 (należy nacisnąć na ikonę koperty, która widoczna jest pod tytułem projektu).

Każdy z nas próbuje powiadomić zainteresowanych i tych, którzy mogą nam pomóc by zmienić zapisy tego projektu ustawy Prawo Wodne i do Was też o to prośba. Udostępniajcie petycję, popierajcie ją.

Trzeba walczyć o normalność!

 

P.S. – Linki do projektu ustawy Prawo Wodne oraz do rozporządzeń znajdują się w poprzednim naszym wpisie na blogu:

>> www.kursmazury.com/2017r-wzrosna-drastycznie-oplaty-porty-nowa-ustawa-prawo-wodne

>> www.kursmazury.com/prawo-wodne-historia-choroby