05-10-2017

Demontaż oznakowania żeglugowego na sezon zimowy – Komunikat Nawigacyjny

Komunikat Nawigacyjny nr 56/2017 RZGW z dnia 05.10.2017r. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że :

z dniem 16 października 2017 r. rozpoczyna demontaż oznakowania żeglugowego pływającego (bakeny) i częściowo oznakowania brzegowego na sezon zimowy 2017/2018 

na niżej wyszczególnionych szlakach żeglownych:

Kanał Augustowski od połączenia z rzeką Biebrzą do granicy Państwa wraz z jeziorami znajdującymi się na jego trasie,

System Wielkich Jezior Mazurskich tworzących szlak żeglowny od jez. Roś (włącznie) w Piszu do rzeki Węgorapa w Węgorzewie (włącznie).

Do czasu wystąpienia pierwszych zjawisk lodowych, dopuszcza się żeglugę na w/w szlakach oraz na rzece Pisie z zachowaniem szczególnej ostrożności w nawigacji oraz znajomości przebiegu torów żeglownych, wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko armatora.

ŚLUZY na Kanale Augustowskim i Systemie Wielkich Jezior Mazurskich od 16 października 2017 r. będą czynne w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku (w dni robocze).

Śluzowania będą odbywały się po uprzednim powiadomieniu telefonicznym z jednodniowym wyprzedzeniem, w godz. 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku (w dni robocze). Rozpoczęcie ostatniego śluzowania następuje na 30 minut przed zakończeniem pracy śluzy.

Kanał Augustowski + tel. 87 643 28 86

System Wielkich Jezior Mazurskich – tel. 87 428 29 46

Jednocześnie informujemy, że system ostrzegawczy przed niebezpiecznymi zjawiskami pogodowymi na Wielkich Jeziorach Mazurskich od dnia 16.10.2017 r. przestaje działać i zostanie wznowiony dopiero w przyszłym sezonie nawigacyjnym 2018.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)