06-03-2024

Archeologiczny SKARB na mazurach!

poszukiwania wendrusz mazury

Archeologiczny SKARB WENDRUSZA!!
Nasze Stowarzyszenie do którego należymy dokonało kolejnego niezwykłego odkrycia!

Tym razem przyczynkiem do wyjścia w teren stał się wygrany przez strażaka Piotra Wójcika voucher WOŚP na całodzienne poszukiwania z Wendruszem. Po uzyskaniu odpowiednich zgód od Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i właścicieli terenów wyznaczyliśmy termin i wyruszyliśmy w grupie na poszukiwania…

Ten dzień nas zaskoczył. Zamiast oczekiwanych zdobyczy w postaci drugowojennych guzików i łusek członkowie naszego Stowarzyszenia WENDRUSZ – Bartłomiej Łaszczuk oraz Tomasz Trypuć dokonali wspaniałych i niezwykłych znalezisk zabytków archeologicznych w postaci czterech zapinek (fibul), sprzączek, zawieszki rurkowatej, brązowego paciorka, pierścionka i fragmentów kolejnych zapinek. To unikalne znaleziska! Świadczące być może o istnieniu w tym miejscu cmentarzyska lub osady kultury sudowskiej albo bogaczewskiej z początków naszej ery.

Gdy tylko zorientowaliśmy się co odkrywamy wstrzymaliśmy poszukiwania w tym rejonie. Nasza drużyna WENDRUSZa jest przeszkolona w prawidłowym postępowaniu, mamy wśród nas studentów archeologii i badaczy historii. Dzięki temu skarby pradziejów odzyskują życie i dają nowe spojrzenie na historię Mazur. Nie wyrywamy ich z kontekstu otoczenia. To bardzo ważne. Każde takie znalezisko jest fotografowane z naniesieniem współrzędnych GPS i lokalizowane na cyfrowej mapie, by precyzyjnie oznaczyć miejsce. Ma to służyć dalszym badaniom archeologicznym stanowiska w przyszłości.

Odkrycie niezwłocznie zgłosiliśmy do właściwego oddziału Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Olsztynie Delegatury w Ełku, gdzie podlegamy oraz do właściciela terenu, Lasów Państwowych, którzy zareagowali natychmiast i po weekendzie spotkaliśmy się wszyscy w miejscu zdarzenia, by przekazać zabytki i udzielić na ich temat niezbędnych informacji.

Nasze unikalne znaleziska zostały wstępnie zidentyfikowane. Jest wśród nich zapinka trójgrzebykowa typu mazurskiego – lokalnej wariacji charakterystycznej dla Bałtów. Wszystkie pochodzą z początków naszej ery, czyli końca II i początku III w. tzw. młodszego okresu wpływów rzymskich. Stanowią one niezwykłe materialne świadectwo starożytnych dziejów dzisiejszej ziemi węgorzewskiej.

Bardzo dziękujemy Paniom archeolog i konserwator z Ełckiej Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Joannie Sobolewskiej, Magdalenie Kozickiej i Magdalenie Wojcickiej za tak szybki kontakt i profesjonalizm oraz Nadleśnictwu Borki – zastępcy nadleśniczego Przemysławowi Sarżyńskiemu, leśniczemu Michałowi Bąkowi oraz Dominice Moroz za świetną współpracę i zainteresowanie, a także archeolog Iwonie Lewoc z Terra Desolata za wszelkie konsultacje!

Nasze Stowarzyszenie dąży do ochrony takich stanowisk i dziedzictwa archeologicznego naszego regionu, by odtwarzać i badać historię każdego rodzaju, a jest ona fascynująca.

 

#wendrusz #angerburg #węgorzewo #mazury #archeologia
Tekst i zdjęcia: Anna Dymkowska-Kowalska, Stowarzyszenie WENDRUSZ

P1260251

P1260262

P1260274

P1260042

P1260313

P1260310

P1260314

P1260345 — kopia (800x532)

P1260062

poszukiwania wendrusz mazury

poszukiwania wendrusz mazury

P1260028

P1260065

P1260063