05-07-2018

Giżycko, 10.07.2018. – prawo wodne – posiedzenie Komisji sejmowej

„Uprzejmie zawiadamiam, że wyjazdowe posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej odbędzie się 10 lipca 2018 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Ekomariny w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 14.

Początek posiedzenia o godz. 13.00.

Porządek dzienny:

I. Informacja prezesa Wód Polskich na temat stawek podatku i opłat wynikających z ustawy – Prawo wodne, w szczególności tzw. podatku deszczowego oraz opłat za użytkowanie gruntów pokrytych wodami,
– przedstawia Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
II. Informacja na temat funkcjonowania Polskiego Funduszu Rozwoju.
– przedstawia Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Przewodniczący Komisji
/-/ Andrzej Maciejewski ” 

>> Posiedzenie komisji Giżycko .doc <<

Wstęp bez wejściówek. Informacja z Sejmu:
„W przypadku pozostałych gości zapraszanych przez Państwa, prosilibyśmy tylko o imienną listę chętnych do udziału w posiedzeniu. (szczególnie jeśli miałyby to być osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową – wpisane do rejestru MSWiA)
Każdorazowo wszyscy obecni na posiedzeniu są zobowiązani do wpisania się na listę obecności, która będzie wyłożona podczas posiedzenia.”