16-04-2018

Komunikat Nawigacyjny RZGW z dn.16.04. otwarcie drogi wodnej WJM

Komunikat Nawigacyjny nr 2/2018 – RZGW w Białymstoku z dnia 16 kwietnia 2018r. Otwarcie drogi wodnej Wielkich Jezior Mazurskich. 

„Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje, że:

I. Drogę wodną Pisz – Węgorzewo w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich – otwiera się z dniem 30 kwietnia 2018 r.

▪ Szlak od jez. Roś w miejscowości Pisz do rzeki Węgorapy w m. Węgorzewo wraz z jeziorami: Seksty, Śniardwy, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Niegocin, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty, Mamry, Święcajty oraz na łączących te jeziora kanałach (za wyjątkiem Kanału Niegocińskiego)

▪ Szlak od jez. Ryńskiego w miejscowości Ryn do jez. Nidzkiego (do 3km na granicy rezerwatu „Jezioro Nidzkie”) wraz z jeziorami Bełdany, Guzianka Mała, Guzianka Wielka i Kanałem Nidzkim

Utrudnienia żeglugowe

▪ Głębokość tranzytowa na kanałach oraz jez. Kotek i Szymon na trasie w/w szlaków wynosi 1,2 m , w Bramce Sekstyńskiej 1,4 m a na pozostałych jeziorach 2,2 m ; lokalne oznakowane wypłycenie – Przeczka, oznakowana płycizna na jeziorze Roś przed wejściem do Kanału Jeglińskiego.

▪ Podana głębokość tranzytowa odnosi się do wartości wody średniej – odczyt na wodowskazie w Giżycku – 119 cm.

▪ Oznakowana płycizna na jeziorze Roś przed wejściem do Kanału Jeglińskiego.

▪ Trwa remont ubezpieczeń brzegów Kanału Jeglińskiego. Na całej długości kanału obowiązujeoznakowanie nawigacyjne dostosowane do prowadzonych tam robót.

▪ Trwa remont ubezpieczeń Kanału Niegocińskiego. W związku z powyższym kanał w sezonie nawigacyjnym 2018 będzie całkowicie zamknięty dla żeglugi.

▪ Od dnia 15.05.2017 r. trwają prace związane z przebudową mostu drogowego nad Kanałem Piękna Góra. Planowany czas zakończenia prac 30.06.2018r.

Godziny otwarcia śluz:
Śluza Guzianka

maj codziennie – 8:00 – 19:00

czerwiec codziennie – 8:00 – 20:00

lipiec codziennie – 8:00 – 21:00

sierpień codziennie – 8:00 – 21:00

wrzesień codziennie – 8:00 – 19:00

październik codziennie – 8:00 – 16:00

Śluza Karwik

maj codziennie – 8:00 – 16:00

czerwiec codziennie – 8:00 – 19:00

lipiec codziennie – 8:00 – 20:00

sierpień codziennie – 8:00 – 20:00

wrzesień codziennie – 8:00 – 17:00

październik codziennie – 8:00 – 16:00

Śluza Przerwanki – maj – październik codziennie w godz. 9:00 – 17:00
W lokalizacji internetowej http://www.gizycko.pl/aplikacja-most-obrotowy-na-androida-gotowa.html można odnaleźć link i zainstalować aplikację dla urządzeń mobilnych działających w systemie Android, która wskazuje dostępność mostu obrotowego dla ruchu żeglugowego jak i kołowego.

Aktualne informacje dotyczące mostu obrotowego na Kanale Giżyckim są dostępne na stronie internetowej: http://www.gizycko.pl/most-obrotowy.html

UWAGA:

Jednocześnie informujemy, że w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakie występowały w ubiegłym roku, najwyższa woda żeglowna WWŻ (wodowskaz Giżycko 134 cm) została przekroczona. W dniu 12 kwietnia br. stan wody na wodowskazie głównym Giżycko wynosił 142 cm (dane: http://pogodynka.pl/). Obecnie prowadzimy wszelkie działania w celu obniżenia poziomu wód w systemie do odczytu 134 cm. W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przejścia pod mostami.

Mazurskie Wodne Ochotnicze Pogotowie ratunkowe oznakuje dodatkowo poza szlakiem wodnym najbardziej niebezpieczne miejsca na SWJM.

II. Drogę wodną rzeki Pisa – otwiera się z dniem 30 kwietnia 2018r.
▪ Droga wodna od jeziora Roś (km 80) do ujścia Pisy do Narwi (km 0)

Utrudnienia żeglugowe:
▪ Głębokość tranzytowa dla całego szlaku wynosi 0,50 m przy stanie wody na wodowskazie w Piszu – 189 cm. Możliwe powalone drzewa w nurcie rzeki ze względu na nasiloną presję bobrów, a także zmieniający się nurt rzeki.

Brak oznakowania nawigacyjnego

Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego tel. 87 428 53 38 w godz. 7:00 – 14:30

Zarząd Zlewni w Giżycku tel. 87 428 39 92 w godz. 7:00 – 14:30


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128)

Uwaga: ze względu na brak strony internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku Komunikaty Nawigacyjne dotyczące dróg wodnych administrowanych przez RZGW w Białymstoku publikowane są na niniejszej stronie internetowej RZGW w Warszawie.”

Komunikat ze strony www.warszawa.rzgw.gov.pl