30-11-2017

Zamknięcie Kanału Niegocińskiego do 30.06.2018r. – Komunikat

Komunikat Nawigacyjny nr 68/2017 z dnia 30 listopada 2017r.:

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje, że ze względu na prowadzone roboty budowlane Kanał Niegociński pozostanie zamknięty dla żeglugi do dnia 30 czerwca 2018 r.


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469) oraz art. 43 ust.6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1458)