26-06-2018

Komunikat RZGW – Warunki na Pisie oraz godziny otwarcia śluz na WJM

Komunikat Nawigacyjny nr 8/2018 z dnia 26.06.2018r. – RZGW w Białymstoku – Warunki na Pisie oraz godziny otwarcia śluz na WJM:

” Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Białymstoku informuje:

Godziny otwarcia śluz w systemie Wielkich Jezior Mazurskich:
Śluza Guzianka

maj codziennie – 8:00 – 19:00

czerwiec codziennie – 8:00 – 20:00

lipiec codziennie – 8:00 – 20:00

sierpień codziennie – 8:00 – 20:00

wrzesień codziennie – 8:00 – 19:00

październik codziennie – 8:00 – 16:00

Śluza Karwik

maj codziennie – 8:00 – 16:00

czerwiec codziennie – 8:00 – 19:00

lipiec codziennie – 9:00 – 20:00

sierpień codziennie – 9:00 – 20:00

wrzesień codziennie – 8:00 – 17:00

październik codziennie – 8:00 – 16:00

Śluza Przerwanki – maj – październik codziennie w godz. 9:00 – 17:00

Utrudnienia żeglugowe na drodze wodnej rzeki Pisa od jeziora Roś (w km 80+000) do ujścia rzeki Pisa do rzeki Narew ( w km 0+000):

Po zejściu wód wiosennych przy stanie wody na wodowskazie głównym Pisz – 126 cm w dniu 22.06.2018 r. miejscami odsłoniły się w nurcie rzeki karcze drzew i kamienie. Możliwe powalone drzewa w nurcie rzeki ze względu na nasiloną presję bobrów.

W związku z powyższym prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas uprawiana żeglugi na rzece Pisa.

Brak oznakowania nawigacyjnego.
Szczegółowych informacji o warunkach żeglugowych udzielają:

Kierownik Obiektu Hydrotechnicznego tel. 87 428 53 38 w godz. 7:00 – 14:30

Zarząd Zlewni w Giżycku tel. 87 428 39 92 w godz. 7:00 – 14:30


Komunikat zamieszczono na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1566) oraz art. 43 ust. 6 Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2128) „

Źródło: https://warszawa.rzgw.gov.pl