12-03-2020

Kurs żeglarski – materiały szkoleniowe na patent Żeglarza Jachtowego

kursmazury.com szkoła sportów wodnych i ekstremalnych ośrodek szkoleniowo egzaminacyjny upoważniony przez ministerstwo sportu kursy szkolenia żeglarskie motorowodne mazury rejsy czartery żeglarz jachtowy sternik motorowodny licencja na holowanie tango twister Giżycko

Tu znajdziecie materiały szkoleniowe do pobrania i nauki.

W odpowiedzi na Wasze zapytania i zapotrzebowanie przygotowujemy kompendium wiedzy, czyli podręcznik naszego autorstwa. Zanim go jednak opublikujemy chcemy przekazać Wam w tym miejscu kilka materiałów, z których możecie korzystać.

Wszelkie materiały szkoleniowe dla osób zapisanych u nas w ośrodku QRS MAZURY na szkolenia rejsowe i stacjonarne będą dostępne po przyjeździe na miejsce i rozpoczęciu kursu. W dostępnych na rynku podręcznikach niestety są błędy, dlatego prawidłowo przekazywana i wyjaśniana wiedza znajdzie się u nas na wykładach i w praktyce. Jeżeli jednak chcecie poczytać wcześniej i trochę się przygotować (nie jest to konieczne, większość osób uczy się na miejscu od zera), to prosimy o zapoznanie się z tematami budowy jachtów, nazewnictwa, znaków żeglugowych, ewentualnie meteorologii.

Poniżej znajduje się książka żeglarska „Podręcznik żeglarza i sternika jachtowego” Franciszka Habra, wersja elektroniczna, która będzie też u nas dostępna na jachtach w formie tradycyjnej – papierowej, każdy z uczestników otrzyma też u nas do indywidualnego korzystania minipodręcznik żeglarza jachtowego. Nie wszystko co zawarte jest w książce obowiązuje, ale też nie wszystko w niej jest, dlatego proszę skupić się na tematach wymienionych wyżej.

W załączeniu przypinamy też dla Was pdf z najważniejszymi >> znakami żeglugowymi << kliknij na linkujący napis, by odczytać pdf lub zobacz poniżej:

1 Znaki żeglugowe www.kursmazury.com kursmazury żeglarz jachtowy sternik motorowodny patent egzamin szkolenie kurs znaki kardynalne boje mazury sporty wodne rejs szkoleniowy obóz żeglarski dla młodzieży dorosłych stacjonarny wielkie jeziora mazurskie wykłady testy rejsy czarter wynajem jachtów przepisy nauka co trzeba wiedzieć czego się nauczyć Giżycko jachty wakacje na mazurach baza wiedzy materiały szkoleniowe 2 Znaki żeglugowe www.kursmazury.com kursmazury żeglarz jachtowy sternik motorowodny patent egzamin szkolenie kurs znaki kardynalne boje mazury sporty wodne rejs szkoleniowy obóz żeglarski dla młodzieży dorosłych stacjonarny wielkie jeziora mazurskie wykłady testy rejsy czarter wynajem jachtów przepisy nauka co trzeba wiedzieć czego się nauczyć Giżycko jachty wakacje na mazurach baza wiedzy materiały szkoleniowe 3 Znaki żeglugowe www.kursmazury.com kursmazury żeglarz jachtowy sternik motorowodny patent egzamin szkolenie kurs znaki kardynalne boje mazury sporty wodne rejs szkoleniowy obóz żeglarski dla młodzieży dorosłych stacjonarny wielkie jeziora mazurskie wykłady testy rejsy czarter wynajem jachtów przepisy nauka co trzeba wiedzieć czego się nauczyć Giżycko jachty wakacje na mazurach baza wiedzy materiały szkoleniowe 4 Znaki żeglugowe www.kursmazury.com kursmazury żeglarz jachtowy sternik motorowodny patent egzamin szkolenie kurs znaki kardynalne boje mazury sporty wodne rejs szkoleniowy obóz żeglarski dla młodzieży dorosłych stacjonarny wielkie jeziora mazurskie wykłady testy rejsy czarter wynajem jachtów przepisy nauka co trzeba wiedzieć czego się nauczyć Giżycko jachty wakacje na mazurach baza wiedzy materiały szkoleniowe

Dla osób, które chcą mieć świadomość pełnej wiedzy jaka ich czeka przedstawiamy poniżej zakres obowiązujących wymagań, których znajomość jest potrzebna, by podejść do egzaminu na patent Żeglarza Jachtowego według wytycznych ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej.

Proszę się jednak nie przerażać, osoby które do nas przyjadą, postaramy się nauczyć tego, a nawet więcej praktycznych i nowoczesnych rzeczy, które będą na Was czekać w przyszłości w samodzielnym żeglarstwie. Przygotowujemy naszych kursantów rzetelnie, by po naszych szkoleniach żeglarze posiadali pełną wiedzę i umiejętności pozwalające na pewną i bezpieczną żeglugę. Wszytko to przekazywane jest u nas przez kompetentnych instruktorów w miłej atmosferze, bez niepotrzebnego stresu i w naturalny sposób, jednak z zachowaniem fachowości i najwyższych umiejętności.

>> ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej <<

ZAKRES WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH : 
I. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych do uzyskania patentu żeglarza jachtowego.
1. Wiedza teoretyczna:
1) budowa jachtów, w tym:
a) zasady obsługi instalacji jachtowych,
b) obsługa silnika jachtowego;
2) teoria żeglowania, w tym:
a) kursy jachtu względem wiatru,
b) wiatr rzeczywisty i pozorny,
c) praca żagli oraz działanie steru,
d) siły działające na jacht,
e) stateczność jachtu,
f) żegluga w trudnych warunkach pogodowych;
3) zasady eksploatacji oraz manewrowania jachtem pod żaglami i na silniku;
4) podstawy locji, w tym:
a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
b) mapy i przewodniki,
c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;
5) wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
d) ratowanie człowieka za burtą,
e) udzielanie pierwszej pomocy,
f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii,
g) sztrandowanie;
6) wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
a) skala prędkości wiatru,
b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
c) komunikaty meteorologiczne;
7) pomoce nawigacyjne;
8) ochrona wód przed zanieczyszczaniem;
9) podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych;
10) etykieta jachtowa – zasady zachowania się na jachcie i obyczaje żeglarskie.
2. Umiejętności praktyczne:
1) manewry pod żaglami w zakresie:
a) optymalnego doboru żagli do panujących warunków,
b) prowadzenia jachtu pod żaglami przy spotkaniu z innym jachtem oraz jego wyprzedzaniem,
c) sprawdzenia umiejętności wykonania manewrów: zwrot przez sztag, zwrot przez rufę, dojście do boi, odejście od boi, dojście i odejście od nabrzeża, stawanie w dryf, alarm „człowiek za burtą”;
2) manewry jachtem żaglowym na silniku w zakresie:
a) kotwiczenie i cumowanie w różnych warunkach,
b) umiejętność prowadzenia jachtu żaglowego na silniku przy spotkaniu z innym jachtem,
c) alarm „człowiek za burtą”;
3) kierowanie załogą: umiejętność wydawania komend i egzekwowania ich wykonania we właściwym momencie, stosownie do sytuacji, w jakiej znajduje się jacht;
4) praca w charakterze członka załogi:
a) wykonywanie poleceń prowadzącego jacht,
b) odpowiadanie na komendy,
c) zachowanie się w czasie alarmu „człowiek za burtą”;
5) prace bosmańskie:
a) umiejętność wiązania podstawowych węzłów żeglarskich,
b) podstawowe prace przy obsłudze urządzeń i instalacji jachtowych.

——————————————

Jeśli chcesz zostać kompetentnym żeglarzem o wysokich umiejętnościach praktycznych prowadzenia i manewrowania jachtem, zapraszamy na nasze kursy i rejsy szkoleniowe na patent Żeglarza Jachtowego, które organizujemy na mazurach na głównym szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, z bazą w Giżycku. Serdecznie zapraszamy młodzież od 14 lat i dorosłych! Mamy różne grupy wiekowe. Zajrzyjcie w nasze zakładki ofertowe na tej stronie internetowej 🙂 

www.kursmazury.com

QRS MAZURY Szkoła Sportów Wodnych i Ekstremalnych

Do zobaczenia!