04-07-2017

Prawo wodne – transmisja na żywo – sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej 4.VII.

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529) – przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Anna Paluch >>> Trwa transmisja na żywo z dzisiejszego posiedzenia 4 lipca 2017r. (rozpoczęcie godz. 12:30), na którym jest obecna nasza mazurska reprezentacja:

– Komisja Finansów Publicznych
– Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
– Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa
– Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
sala kolumnowa im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D)

Sprawozdanie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej o projekcie ustawy – Prawo wodne (projekt ustawy po zmianach zaproponowanych w trakcie prac podkomisji).
„Podkomisja nadzwyczajna, po szczegółowym rozpatrzeniu rządowego projektu ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529) na posiedzeniach w dniach: 7, 9, 13-14, 22 oraz 27 – 30 czerwca 2017 r. przedstawia sprawozdanie o projekcie ustawy.”:
http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/spr_1529/$file/spr_1529.pdf
Zakładany nowy termin wejścia w życie ustawy to 1 stycznia 2018r. (art. 574).

29 czerwca podkomisja sejmowa ds. projektu nowego Prawa wodnego zakończyła rozpatrywanie poszczególnych artykułów ustawy – dotarła do art. 570.
30 czerwca podkomisja przyjęła sprawozdanie z prac nad projektem ustawy.
http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/poskomprocall?OpenAgent&8&1529

————————————————
Plan na dzień jutrzejszy 5 lipca i 7 lipca 2017:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/agenda.xsp
Przybliżony czas rozpatrywania punktów porządku dziennego na 45. posiedzeniu Sejmu w dniach 5 i 7 lipca 2017r.:
– 5 lipca 2017 r. (środa):
godz. 23:30 – 0:30 – Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druki nr 1529 i) (5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i kół)
– 7 lipca 2017 r. (piątek):
godz. 9:00 – 12:00 – Głosowania